YATIRIMDA VERİMLİLİK

20.11.2015, 11:21

Yatırımın karlılığı için önce saha analizi yapılmalıdır. Hammaddeye olan uzaklık, arazinin şekli, yol, elektrik ve su benzeri alt yapı desteklerine uzaklık, insan kaynağı, pazara olan mesafe konularına bakılmalıdır.

Yapılacak yatırımın en son ulaşacağı kapasite, iş kolları dikkate alınarak nihai proje hazırlanmalıdır. Mümkün ise her ayrı etabın hangi zamanlarda ve arazinin neresinde konuşlandırılacağı da bu planlamada belirlenmelidir.

Yatırımda yer alacak makine parkı karlılık analizine uygun kapasitede olmalıdır. Makine üreticisinin önerileri dışında yatırımcının da ürün ve bölge özelliklerine uygun detaylarda bir teknik şartname hazırlanarak alım ihalesi yapılmalıdır.

Teknik ve idari şartnamede;

 • Makina üreticisi firmanın teknolojik kapasite ve bilgi yeterliliği
 • Makinaların üretim verimliliği,
 • Arızalarda teknik servis müdahale şartları, süresi ve fiyatları,
 • Yedek parça değişim süreleri ile fiyatları,
 • Operatör eğitimi,
 • Garanti şartları yer almalıdır.

Kabul şartlarında;

 • Üretim hattından elde edilecek zeytinyağı ürün özellikleri, mümkünse laboratuvar analizi sonucu,
 • Pirina ya da zeytin posasında kalan yağ yüzde oranı,
 • Üretim hattının enerji, su kullanımı miktarları
 • Kapasite karşılama oranları (tonaj/saat)
 • Aşınma ve zeytin nefasetini etkileyecek zeytin yıkama ve yaprak ayırma sonuçları

Not: Yağ oranı laboratuvar analizi ile belirlenmiş olan bir parti  zeytin sistemde işlenmelidir. Karma ürünlerde alınacak sonuçlar verimliliği doğru tanımlayamaz. Ülkemizdeki en önemli sorun zeytinyağı üreticilerinin genellikle ürün yağ analizini yapmamalarıdır. Asit değeri zeytinyağının ürün kalite değerlerini belirlemez.  Bu yüzden pirina üzerinde kalan yağlar, sanayi yağı olarak pirina ikinci sıkımında alınacak da olsa ürün değer olarak telef olmaktadır.

Fabrikanıza satın alacağınız makinaların kabulünü numune üretim sonunda elde edilen zeytinyağı ve pirina çıktılarının analizleri sonunda yapınız.

Pirinada taahhüt edilen miktardan fazla yağ bırakır ise o üretim hattı kabul edilmemelidir.

Bunları da sevebilirsiniz