ZEYTİN BAKIM ve İŞLEME TAKVİMİ

OCAK

 • Hasat işlemi tamamlanmış ise sürüm yapılır.
 • Toprak eğiminde düzleştirme gerekliliği olan zeytinlikler sürülür.
 • Tavı iyi olan zeytinlerin toprağı derince (10 – 12 cm) işlenmeye başlanmalıdır.
 • Yeni zeytinlikler için teras yapılır. Arazi düz ise dikim yerleri tespit edilerek çukurlar açılır.
 • Zeytinlik ve bağlarda toprağa ahır ve toprak altı gübreleri verilebilir.
 • Bağlarda boğaz açma ve budama işlemlerini tamamlayınız ve budama atıklarını bağdan uzaklaştırınız.
 • Zeytin bahçelerinde toprak alma çalışmaları ayın ortalarına kadar bitirilmelidir.
 • İncir ağaçları budanmaya başlanabilir. Üretim için çelikleri alınız.

ŞUBAT

 • Zeytinlik ve bağlarda toprak altı gübrelerini bu ay içerisinde de vermeye devam edebilirsiniz.
 • Hafif süzek topraklara çiftlik gübresi verilir.
 • İncirde budamayı geciktirmeyiniz. Budamadan sonra çelik marazı varsa bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır.
 • İncirde fidan dikimine başlayınız.
 • Zeytinler sürgün vermeden halkalı leke ve kansere karşı mücadele yapılır. (%1.5’luk bordo bulamacı ile)
 • Yaşlı ve verimden düşmüş zeytin ağaçlarında gençleştirme budamaları ve bilezik alma işlemi yapılır. Budama atıklarını zeytinliklerden uzaklaştırınız. Budama atıklarını zeytinliklerden uzaklaştırınız. 1/10 oranında hypo karıştırılmış su ile dezenfekte ediniz ve hastalıklı dal kesildiğinde aletleri dezenfekte etmeden budamaya devam etmeyiniz.
 • Zeytin güvesi yaprak nesli bulunan zeytinliklerde zararlıların %80’i yuvalarını terk ettiklerinde ilaçlama yapılmalıdır.
 • Zeytinlere kompoze ve azotlu gübreler verilir.
 • Zeytinde kalem aşılamasına ay ortalarından itibaren başlanabilir.
 • Yeni kurulacak bağlar ve zeytinlikler için fidan dikimine, yüksek kurulum bağlarda direk dikimi, tel çekme-germe işlemlerine başlanabilir.
 • Bağlarda çelik marazı, kuru kol budama sonrası gözler uyanmadan 10-15 gün önce %4’lük bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır.
 • Çiçek açımını geliştirmek için ikincil (Kalsiyum, Sülfür, Magnezyum) ve iz elementleri (Bor, Klor, Manganez, Demir, Çinko, Gümüş, Molibden, Selenyum) içeren gübreler verilmelidir.
 • Dolu ve don zararı olmuşsa, zeytin dal kanseri bulunan zeytinliklerde ilaçlama yapılmalıdır.
 • Don zararı yoksa budama çalışmalarına başlayınız ve bordo bulamacı ile ilaçlama yapınız.

MART

 • Teraslar onarılır.
 • Budama yapılır.
 • Ayın ortalarına kadar yabani zeytin ağaçlarına kalem aşısı yapılabilir.
 • Toprak analiz sonuçlarına göre zeytin, bağ ve incir ağaçları için azotlu gübre uygulaması bu ayın ortalarına kadar yapılabilir.
 • İncir ağaçlarının dikim işlemleri gecikmeden yapılmalıdır.
 • 10 – 12 cm. derinliğinde hafif toprak işlemesi yapılarak yabani otlar temizlenir.
 • Yeni teraslarda fidan dikimine devam edilir. Kompoze gübre uygulaması sürdürülür.
 • Halkalı leke hastalığına karşı, çiçekler açmadan önce % 1’lik bordo bulamacı uygulanır.
 • Havalar kurak gidiyor ise tomurcukla sırasında sulama yapınız.
 • Bor noksanlığı olan zeytinliklere Mart’tan Nisan sonuna kadar bor elementi veriniz.
 • Yeni ve yüksek kurulum bağlar için direkleme, dikim ve tel çekme-germe işlemlerini bitiriniz.
 • Bağlarda maymuncuk ve kirpikkanatlı (tirips) kontrollerini yapınız.
 • Bir yıl önce dikilmiş asma çubuklarını Nisan sonuna kadar aşılamaya başlayabilirsiniz.
 • Zeytin güvesinin yaprak nesline ve zeytin pamuklu bitine karşı ilaçlamaya devam edilir.

NİSAN

 • Yabani zeytinlerde aşılama işlemlerine devam edilebilir.
 • Göz ve kabuk aşısına başlanabilir.
 • Budama işlemleri devam ettirilir. Zeytin ağaçlarında gençleştirme ve aralama amacıyla kalın dal kesimleri yapılabilir.
 • Bahçelerde toprak işlenmesi devam edilir.
 • Zeytinlerliklerde 5-10 cm. derinliğinde olacak şekilde ilkbahar toprak sürümü uygulanır.
 • Zeytin, pamuk ve incir dikili alanlarda yeşil bitki örtüsü var ise bu ay içinde mutlaka toprağa gömülmelidir.
 • Zeytin dal kanserine karşı ilaçlamaya devam edilir.  Zeytin pamuklu biti ve zeytin güvesi mücadelesine devam edilir.
 • Yeni zeytinliklerde, hava şartlarının kurak geçmesi halinde ağaçlara su verilmelidir.
 • Yağışlar devam ederse zeytinliklere gübre verilebilir.
 • Üzümde hafif bünyeli (kumlu) topraklarda ahır gübresi uygulayınız.
 • Bağlarda boş filizleri toplayınız.
 • Bağlarda sürgünler 20-25 cm’ye geldiğinde küllenmeye karşı ve mildiyö (pronos) hastalığı için uyarı verildiğinde ilaçlama yapınız.
 • Havalar kurak gidiyor ise bağlarda sulama yapınız.
 • Bağlarda kırmızı örümcek ve salkım güvesine dikkat ediniz.
 • Bağlarda boğaz kapama işlemlerini yapınız. Beslenme durumu takibi için yaprak örnekleri alabilirsiniz.
 • Bağlarda çiçeklenme öncesi meyve tutumunu arttırmak için uç alma işlemini yapınız.
 • Bağlarda azotlu gübreyi çiçeklenme başlamadan önce veriniz.
 • Bağlarda çiçeklenme döneminde ilaçlama, gübreleme, toprak işleme ve sulamadan kaçınınız.

MAYIS

 • Kurak mevsimlerde 15 günde bir sulama yapılmalıdır.
 • Zeytinliklerde toprak tavına gore kültivator, diskaro ve sürgü çekebilirsiniz.
 • Zeytinliklerde hafif sürüm ile toprak üzerindeki kaymak kırılarak, yabani otların gelişmesi önlenir.
 • Zeytin ağaçlarında dipten çıkan sürgünler temizlenir.
 • Gençleştirilen zeytinlere ve 3 – 4 yaşlarındaki fidanlara şekil budaması uygulanır.
 • Bağlarda kuru topraklar için fazla derin olmayan ilkbahar çapası yapılabilir.
 • Nisan ayında yapılan aşıların bağları çözülür. Kabuk kalkıyorsa aşı işlemlerine devam edilebilir.
 • Zeytin fidanlıklarında fidan başına 50’şer gram olacak şekilde amonyum sülfat, süper fosfat ve potasyum sülfat fidan izdüşümüne gelecek şekilde uygulanabilir.
 • Zeytin güvesi mücadelesine devam edilir ve zeytin sineği takibine başlanır.
 • İncirde kök uyuzuna yakalanmış ağaçların kök boğazı etrafını çapalayarak havalandırınınız.
 • İncirde yeşil çekirge varsa mücadelesini yapınız.
 • Zeytin ağaçlarında güneş yanmaları varsa gövdelere badana yapılmaya başlanabilir.
 • Bu ayın sonlarında sulama işlemlerine başlanır.

HAZİRAN

 • Havalar kurak gidiyor ise zeytinlerde sulama yapınız.
 • Genç zeytin fidanlarlıkları sulanmaya devam edilir.
 • 3 – 4 yaşındaki fidanların şekil budamasına devam edilir.
 • Kanserli zeytin ağaçlarının budaması bu ay içerisinde yapılır. Kanserli dal budandıktan sonra budama aleti mutlaka  1/10 oranındaki hypolu su ile dezenfekte edilmelidir. Kesilen kanserli dallar ise dikkatlice yakılarak hastalığın yayılması engellenmelidir.
 • Zeytinliklerdeki ve bağlardaki yabani otlar temizlenir.
 • Zeytin meyvesinde zeytin kurdu ve ağaç sarı kurdu zararlısına dikkat ediniz.
 • Zeytin sineği ve yara koşniline de dikkat ediniz.
 • Zeytin sineği takibine devam edilir, gerekiyorsa mücadelesine başlanır.
 • Ürün verme yılında olmayan zeytin ağaçlarında hafif bir ayıklama yapılarak ağaçlar güçlendirilir.
 • Ürünü bol zeytin ağaçlarına sulama olanağı var ise ayın ortalarında ağaçlara azotlu gübreler verilebilir.
 • Bağlarda ikinci nesil salkım güvesine karşı dikkatlı olunuz.
 • İncirde pamuk koşniline dikkat ediniz, eğer bulunuyorsa ay sonuna kadar birinci ilaçlamasını yapınız.
 • İncirde kanlıbalsıra varsa ilek asımı öncesinde ilk neslinin larvalarına karşı mücadele ediniz.
 • Zeytinlerdeki aşı bağlarını çözünüz.
 • Aşılanan veya gençleştirilen yaşlı ağaçların aşı sürgünü dışındaki sürgünlerinin uçları alınarak büyümelerini engelleyiniz. (Aşının alt ve üst kısımlarından çıkan filiz sürgünlerde uç alma ile, 25- 30 cm. yukardan 2 cm eninde olacak şekilde gövdeden bilezik alınır.)
 • İncirde gerekirse ikinci ileklemeyi yapınız.
 • Zeytin güvesi meyve nesline karşı dikkatli olunuz ve sulu veya toz kükürt uygulayınız.

TEMMUZ

 • Yabani ot mücadelesine devam edilir.
 • Zeytinde dökülme yaşanmaması için fazla sulama yapmayınız ve mantar hastalığına karşı ilaçlama yapınız.
 • Yeni zeytinlikler 15 gün arayla sulamaya devam edilir.
 • Zeytin sineğine dikkat ediniz. Gerek varsa yapraktan potasyum nitrat ve üre gübreleri verilebilir.
 • Sulamadan birkaç gün sonra yalaklardaki kaymak tabakası kırılır.
 • Bol ürün yüklü ağaçlarda fazla filizler alınarak ağacın beslenme dengesi düzenlenmelidir.
 • Zeytinde kanserli ince dalların budamasına devam edebilirsiniz.
 • İncirde kırmızı örümcek zararlısı var ise mücadelesi yapılmalıdır.
 • Zeytinde kurak bölgelerde gövde ve anadallara kireç badanası yapabilirsiniz.
 • Bağlarda unlu bit ve kırmızı örümceğe dikkat ediniz.
 • Zeytin sineği ve güvesi tuzaklarına 18 – 46 gübreli suyu takviye ediniz.
 • Zeytin kara koşniline dikkat ediniz.
 • Bağlarda renk dönümünden sonra gerekmedikçe sulama yapmayınız.
 • Bağlarda aşırı yaprak alımından kaçınınız.
 • Bağlara, hasat sonrasında bakır ve bor takviyesi yapılır.

AĞUSTOS

 • Zeytinliklerde sulama ve yabani ot mücadelesine devam edilir.
 • Zeytin sineği ve ağaç kurduna karşı mücadele için eğer gerek varsa yapraktan potasyum nitrat ve üre verilebilir.
 • Zeytin ağacı olmayan aralara kış yağmurlarından yararlanmak ve pulluk tabanının kırılması amacıyla dip kazanı (subsoiler) çekiniz.
 • Ürünü olmayan zeytin ağaçlarında aralama yapılabilir.
 • Ürünü bol ağaçlar için ikinci sulama yapılır.
 • Fazla sulama yapmaktan kaçınınız yoksa zeytinliklerde meyve dökümü yaşanabilir.
 • Zeytin sineği ve güvesi tuzaklarına 18-46 gübreli suyu takviye ediniz.

EYLÜL

 • Eylül ayının ilk yarısında ağaçlar mutlaka sulanmalıdır. Bu sulama ile sofralık zeytinlerin kalitesi artacaktır.
 • Hasat için ön hazırlık olmak üzere zeytinlikler tırmıkla da düzeltilir.
 • Yabancı otları yok edip, oturmuş toprakları kabartmak için yüzeysel bir toprak işlemesi yapılır.
 • Zeytin sineği mücadelesine son verilir.
 • Zeytinliklerde sulamayı bitiriniz.
 • İncirde kanlıbalsıra varsa mücadelesini geciktirmeyiniz.

EKİM

 • Yeşil salamuralık çeşitlerin hasadına başlanır. Salamura zeytin hazırlamak için hasat elle toplanarak yapılmalıdır.
 • Ürünü bol olan ağaçlarda kalan zeytinlerin iyi beslenmesi için seyreltme yapılmalı ve dip zeytinleri toplanmalıdır.
 • Bağların durumuna göre sulama yapabilirsiniz.
 • Bağlarda toprak kuru iken pulluk tabanı oluşmuşsa tabanın kırılması için bir sıra boş, bir sıra dolu olmak üzere dip kazanı çekiniz.
 • Bağlarda, incir bahçeleri ve zeytinliklerde toprak örneği alma çalışmalarını Ocak ayına kadar sürdürebilirsiniz.
 • Erken hasat yeşil zeytinyağı sevenler zeytin hasadına başlayabilir.
 • Bağ, incir bahçeleri ve zeytinliklerde ağır bünyeli topraklara ahır gübresi uygulanabilir.
 • Tavlı topraklarda sonbahar sürümü yapılır.
 • Yeşil gübreleme için toprak tavlı ise tohumlar ekilmelidir.
 • Olgunlaşması tamamlanmış ise siyah salamuracılık için zeytin hasadına başlanabilir.
 • Yeni zeytinlikler için fidan dikim çukurları açılmalıdır.
 • İncirde fidan dikimine başlayınız.
 • Eğimli arazilerde teras kurumu yapılabilir, gerekiyorsa hazır olan teraslarda bakım ve onarım çalışmaları yapılmalıdır.

KASIM

 • Önceki aylar içerisinde havalar kurak gittiyse Kasım ayı sonlarında, eğer aylar yağışlı geçtiyse Kasım ayının ilk haftasında hasat yapılırsa kaliteli ve verimli yağ elde edilir, ancak hasat yapılırken zeytinlere sırık vurulmamalıdır.
 • Kaliteli yağ elde etmek için yere düşen zeytini ağaçtan alınan zeytinle karıştırmayınız, toplanan zeytinleri çuvallarda bekletmeyiniz ve en geç 2 gün içerisinde işletiniz. Açık kasalara toplanan zeytinler çuvaldakilere oranla daha iyi dayanacaklardır ve yağ kalitesinde bozulmalar yaşanmayacaktır.
 • İşlenen zeytinyağınıza  sıcak su, tuz, limon vb. atmayınız, sadece bahar ayında oluşabilecek posadan ayırınız. Bulunduğu kabı hava almayacak şekilde kapalı tutup ısı ve ışık almayacak şekilde serin bir yerde (16-20 derece) saklayınız.
 • Seyrek ürün veren ve soğuk zararına uğramış ağaçlarda siyah zeytin hasadına başlanabilir.
 • İncirde sonbahar toprak işlemesi ve suyu tutma önlemleri yapılır.
 • Zeytin ağaçlarına fosforlu ve potasyumlu gübreler uygulanabilir.
 • Gübreleme amacıyla yaprak örneği alınır.
 • Zeytinliklerde sonbahar için toprak işlemesi yapılır. (15 – 20 cm derinliğinde)
 • Zeytin halkalı leke hastalığına karşı birinci ilaçlama yapılır.
 • Ağır ve asitli toprakları iyileştirmek için toprağa kireç karıştırılmalıdır.
 • Hafif ve süzek topraklar haricindeki topraklar için çiftlik gübresi verilir ve toprağa gömülür.
 • Aşılanacak yabani zeytin ağaçlarının aşıya hazırlık budamaları yapılmalıdır.
 • Zeytinlik kurulumu öncesi teraslama ve onarım yapılmaya başlanmalıdır

ARALIK

 • Zeytinde hasat işleri bu ay içinde sona erer.
 • Yağmur sularından yeterince faydalanmak için bozulan teraslar onarılır.
 • Ilıman yerlerde üzerinde ürünü bulunmayan ağaçlarda budama yapılmaya başlanır.
 • Zeytinliklerde gübreleme amacıyla yaprak örneği alımı bitirilir.
 • Bol ürün alınan yıllarda gübreleme çiftlik gübresi, fosfor ve potaslı gübreler karıştırılarak yapılır.
 • Bağlarda boğaz açma çalışmalarını geciktirmeyiniz. Eğer kurak bir yıl yaşanmışsa kış sulaması yapılabilir.
 • Bağlarda ve incirlerde toprak alma çalışmalarını tamamlayınız.
 • İlk toprak işleme yapılır.
 • Zeytin halkalı leke hastalığı için birinci ilaçlama tamamlanır.
 • Zeytinde toprak örneği alma çalışmaları bu ay içerisinde yapılabilir.

Bunları da sevebilirsiniz