GÜNCEL

ZEYTİN AĞAÇLARI

Ortadoğu’da bulunan zeytin ağaçlarına uygulanan karbon testleri sonuçları gösteriyor ki zeytin ağacının 1092, 1166, 1198 yıllarından bugüne geldiği anlaşılıyor. Bu ağaçlar dünyadaki mevcut en eski ağaçlar olduğu ve testler dışında 900 yaşında olduğu da kültürel olarak bilinmektedir. ayrıca iki adet dünyaca bilinen en eski zeytin ağacının biri Çin’de diğeri de Yunanistan’dadır. Yapılan çember analizleri ile ağaçların yaklaşık 2.000 yaşında olduğu bilinmekte olup halen meyve vermektedirler. Rivayetlere de bakıldığında Dünyanın muhtelif yerlerinde 4.000 – 5.000 yaşında ağaçların olduğu bildirilmektedir.  Ülkemizde ise  eski zeytinyağı tesisi, M.Ö. 6. Yüzyıla aittir ve Türkiye’nin batısında bulunan İzmir’in Urla ilçesi yakınlarındaki antik Klazomenai kentinde bulunmaktadır.

Ülkemizin zeytin ağacı varlığı 2000’li yılların başında 100 milyon adet olup son dönemlerdeki dikimlerin etkisi ile ağaç varlığı 2014/15 sezonunda yaklaşık 169 milyon adete yükselmiştir. Son 5 yılın zeytinyağı üretim ortalaması yaklaşık 170 bin ton ve sofralık zeytin üretim ortalaması ise 527 bin tondur.  (Uluslar Arası Zeytin Konseyi Resmi Dergisi 2016-2017)

Rakamlarla son yıllarda ulaşılan ortalama değerlerine bakacak olursak;

• 180 milyon zeytin ağacı
• 700.000 hektarlık zeytin üretim alanı
• Yılda 500.000 mt zeytin üretimi
• Yılda 300.000 ton zeytinyağı üretimi
• Zeytin ve zeytinyağı üretimi için 500.000 aile çalışmakta
• 500’den fazla sürekli zeytinyağı ekstraksiyon fabrikası
• En modern teknolojileri kullanan yeterli rafineri ve perakende paketleme tesisleri
• Kalite kontrolünün uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için resmi / özel laboratuvarlar
• 70 bin ton/yıl sofralık zeytin ihracatı:
• 60 bin metrik ton/yıl zeytinyağı ihracatı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü sanayi gücüne baktığımızda;

Türkiye zeytin sektörü için faaliyet gösteren kuruluşlar;

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

 • GTHB TAGEM Araştırma Enstitüleri
 • Bornova Zeytincilik Araştrma Enstitüsü ZAE
 • TÜBİTAK Araştırma Enstitüleri
 • TAEK Araştırma Merkezi
 • Üniversite Araştırma Enstitüleri
 • TARİŞ,
 • MARMARABİRLİK,
 • EİB Araştırma Birimleri
 • Ziraat/Gıda Fakülteri
 • Mesleki eğitim okulları

KÖPRÜ KURULUŞLAR

 • GTHB Tarımsal  Yayım Sistemi
 • Ziraat Mühendisleri Odası ZMO,
 • Türkiye Ziraat Odaları    Birliği  TZOB
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • TOBB
 • Ulusal  Zeytin  ve  Zeytinyağı Konseyi UZZK
 • Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği EZZİB
 • Zeytindostu Derneği
 • Kooperatifler
 • Zeytin  ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK)

DEĞER ZİNCİRİ  AKTÖRLERİ

 • Fidan yetiştiricileri
 • Zeytin Çiftçileri
 • Sofralık zeytin Üreticileri
 • Zeytinyağı Üreticileri
 • Zeytin ve Zeytinyağı
 • Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (TARİŞ, MARMARABİRLİK vs.)
 • Yağhaneler Paketleme, dolum işletmeleri
 • Zeytin ve zeytinyağı tüccarları

DESTEKLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR  

 • GTHB Birimleri (Bitkisel Üretim Gen. Müd.) BÜGEM,
 • Gıda  ve Kontrol Gen. Müd. GKGM
 • Eğitim, Yayım  ve Yayınlar Daire Bşk. EYYDB,
 • Tarım Reformu Gen. Müd. TRGM,
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK,
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı

Bölgesel  Aktörler: KOSGEB, Bölgesel Kalkınma Ajansları, TKDK ajansları, ABİGEM vs.

Bu büyüklükte bir sektörde yasama organında zeytin ağaçlarının çoğaltılması yerine yapılaşmanın önünü açacak bir yasa kamuoyunu günlerdir meşgul etmiş ve bazı düzenlemelerin yapılabilmesi adına muhalefet ile anlaşma yapılarak yasa kısmi düzenlemelerde komisyondan geçti.

Dünya pazarında her geçen gün ihracatı büyüyen ve gelecekte besin zincirindeki en önemli aktör olacak sağlık iksiri bir ürünün sahip çıkılacağı mecra sadece bir TV kanalı ve sosyal medya ortamı olmamalıdır. Yukarıda listelediğimiz varlık ve sistemin içerisinde her unsur sorumluluğunu üstlenerek yüksek sesle “Kutsal Ağacımıza” sahip çıkmalıdır.

ZEYTİN AĞACIMA DOKUNMA (kampanyayım desteklemek için) >>>